Viac o diagnóze Ataxia Telangiectasia(Louisovej-Barovej syndróm)

Čo je to Ataxia Telangiectasia ?

17.02.2010 17:40
STANOVENIE DIAGNÓZY A PRÍZNAKY: AT je postupne degenerujúca choroba, ktorej pôsobenie sa začína zmenou v ľudskom systéme.AT deti sa zdajú byť pri narodení normálne. Jedným z prvých príznakov je strata rovnováhy (ataxia), ktorá poukazuje na poruchu tej časti mozgu, kde je kontrolovaná rovnováha...

—————

Z lekárskej praxe

17.02.2010 18:00
...celý článok

—————


Telangiectázie

/album/telangiectazie/w-tlgtx-gif/

—————

/album/telangiectazie/a884940-888372-1494-jpg/

—————

/album/telangiectazie/ch3f28-jpg/

—————

—————


Kontakt

Ataxia-telangiectasia


Prieskum z roku 2006 

Pohlavie respondentov

46% tvorili ženy a 54% mužov

Vek respondentov

Minimálny vek bol 4 roky a maximálny vek bol 52 rokov.

Prvé príznaky

priemerný vek kedy sa objavili prvé príznaky bol 21 mesiacov

Určenie diagnózy

priemerný vek , kedy im bola určená AT bol 6 rokov

Mobilita

všetci pacienti v priemere od 6 do 9 roku chodili samostatne

v piemer 60% pacientov vo veku 11 až 20 rokov používali inv.vozík 

viac ako 50% pacientov vo veku 21 až 47 rokov používajú invalidný vozík 

Štúdium

60% pacientov navštevovalo verejné školy a 25% z nich vyštudovalo gymnázium

viac ako 85% pacientov malo IUP(individuálny učebný plán)